Liên kết được tài trợ:

WinX DVD Ripper for Mac

WinX DVD Ripper for Mac 5.0.0 Mar-8-2017

WinX DVD Ripper for Mac là một trình trích xuất Mac DVD tất cả trong một được thiết kế để rip DVD hoặc DVD ISO sang tất cả các định dạng video phổ biến trên máy Mac, ví dụ: Rip DVD sang MP4 / H.264, MKV, iTunes, MOV, FLV, MPEG, AVI, ... Với 350 + hồ sơ,...

CD/DVD Disc Label Maker

CD/DVD Disc Label Maker 2.4.1 Cập nhật

Mac sản xuất nhãn cd là một cách tuyệt vời để tạo chuyên nghiệp tìm đĩa CD, DVD hoặc jewel trường hợp sử dụng thư viện mẫu của chúng tôi và các hiệu ứng hình ảnh mac. Nhãn Home Disk là một mac CD / DVD phần mềm nhãn đơn giản và trực quan để tạo, nhãn đĩa,...