Liên kết được tài trợ:

Virtual CD RW

Virtual CD RW 2.0.5 Cập nhật

Virtual CD RW Mac là một ổ CD ảo dễ sử dụng cho Mac OS X 10.6 trở lên. Nó sử dụng một hình ảnh đĩa, nhưng xuất hiện với Mac OS X như thể bạn đã chèn một đĩa CD, vì vậy bạn có thể đọc từ nó và ghi ra nó ngay cả khi bạn không có một ổ đĩa CD, nhưng nhanh...

Virtual CD-RW là một dễ sử dụng ổ đĩa CD ảo cho Mac OS X 10.4 hoặc mới hơn. Vì Virtual CD-RW là một phần mở rộng hạt nhân (trình điều khiển), nó trông giống hệt như một ổ đĩa vật lý cho tất cả các applicaitons chạy trên Mac OS. Bởi vì nó là một CD ảo...

Tìm kiếm theo chủ đề