Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

PrestaShop

PrestaShop 1.6.1.5 / 1.5.6.2 / 1.7.0.0 Alpha4 Cập nhật

Trong khi Magento vẫn có thể được coi là thương mại điện tử trưởng thành nhất nền tảng cho đến nay, PrestaShop đang dần tăng lên qua các cấp bậc, chủ yếu nhờ một cộng đồng chuyên dụng, một codebase ổn định, và một không đổi dòng cập nhật của công nghệ...

Zen Cart

Zen Cart 1.5.5 Cập nhật

Các phần mềm được phát triển bởi nhóm các chủ sở hữu cùng chí hướng cửa hàng, lập trình viên, thiết kế, và chuyên gia tư vấn cho rằng thương mại điện tử có thể và nên được thực hiện một cách khác nhau.Một số "giải pháp" có vẻ là phức tạp bài tập lập trình...

Tìm kiếm theo chủ đề