Liên kết được tài trợ:

Day Organizer

Day Organizer 3.1 Cập nhật

Ứng dụng Tổ chức Ngày cung cấp tổ chức sắp xếp thời gian và thời gian rảnh rỗi, sắp xếp các sự kiện định kỳ và nhắc nhở cho các sự kiện mà bạn muốn được nhắc nhở. Giao diện người dùng bằng tiếng Séc, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp,...

Liên kết được tài trợ:

YourTime

YourTime 6.0

Để đơn giản, YourTime là phần mềm đa năng, thân thiện với người dùng, giúp quản lý thời gian vô cùng dễ dàng và hiệu quả, tức là theo dõi thời gian làm việc, thời gian hoạt động (theo dõi thời gian) và thu nhập (theo dõi thu nhập), thiết lập và hoàn thành...

Liên kết được tài trợ: