Liên kết được tài trợ:

Geezeo

Geezeo 1.0

Geezeo là một ứng dụng dựa trên web miễn phí cung cấp một loạt các công cụ và dịch vụ để giúp người sử dụng đạt được mục tiêu tài chính của họ. Tổ chức tài chính của bạn, có được ra khỏi nợ nần, tạo ra một ngân sách, thiết lập một mục tiêu tiết kiệm, kế...

Liên kết được tài trợ:

Task.fm

Task.fm 1.0

Task.fm là: là đơn giản nhất thế giới ứng dụng nhắc nhở. Task.fm sử dụng công nghệ ngữ nghĩa dịch của con người nói vào một lời nhắc nhở rất tiện dụng. Ví dụ nhập "cuộc họp với Jack vào thứ Ba tới vào buổi trưa" và task.fm sẽ nhận ra những ngày tháng,...

Liên kết được tài trợ:

YourAM

YourAM 1.0

YourAM là một trang web dựa trên ứng dụng xây dựng để tự động tổ chức và quản lý các cuộc hẹn kinh doanh trong thời gian thực. Chúng tôi nghĩ rằng các cuộc hẹn kinh doanh của thế giới sẽ tự động được lên kế hoạch và quản lý bởi vì nó sẽ cải thiện năng...