Liên kết được tài trợ:

Emplotime

Emplotime 3.0.1

Emplotime bao gồm hai phần cơ bản: đồng hồ EmploTime và các cổng thông tin quản trị viên. Phần đầu tiên, đồng hồ, là nơi mà các nhân viên báo cáo họ đến và rời khỏi lần. Trang này có thể được ủy quyền để được sử dụng từ bất kỳ máy tính, máy tính bảng hay...

Bạn đã bao giờ nhận được một lời nhắc nhở tin nhắn văn bản từ Bác sĩ của bạn? Un4gettable giúp bạn lập lịch nhắc nhở hẹn tùy biến tin nhắn văn bản (SMS) từ một sự kiện Lịch Google và gửi đến khách hàng của bạn, vì vậy bạn sẽ có Un4gettable. Các ứng dụng...

Ominder

Ominder 1.0

Ominder là một chương trình được xây dựng để tổ chức cuộc sống của bạn và giúp bạn theo dõi trong những điều quan trọng. Tổ chức tất cả sự kiện của cuộc sống của bạn ở một nơi thuận tiện và được thông báo mỗi khi một sự kiện sắp đến ngày của nó. Xem bạn...

Liên kết được tài trợ:

Aproove

Aproove 2.1

Aproove là một nền tảng điện toán đám mây hoàn chỉnh được thiết kế để thuận lợi quản lý phê duyệt dự án và quá trình hợp tác. Aproove là một giải pháp mô-đun có khả năng đáp ứng ngay cả những yêu cầu khắt khe nhất của các chuyên gia hình ảnh và người dùng...

Click4Time

Click4Time 4.1.1 Cập nhật

Một hệ thống đặt phòng là điều cần thiết trong thế giới trực tuyến hiện nay. Các doanh nghiệp phải quản lý các cuộc hẹn, các nguồn tài nguyên, lịch nhân viên, dữ liệu khách hàng. Họ cần phải cung cấp một đơn giản, giao diện thuận tiện cho khách hàng để...

Liên kết được tài trợ:

PrimaERP

PrimaERP 1.5.4

primaERP là một thời gian theo dõi và thanh toán phần mềm, hoàn toàn trong đám mây. Nó là rất dễ dàng để sử dụng, trực quan và được đóng gói với các tính năng như báo cáo tự động, đồng bộ hóa với Google Calendar, vai trò khác nhau, nhóm lịch, đồng hồ bấm...