Liên kết được tài trợ:

Máy tính này có một băng cuộn và cho phép bạn lưu các tính toán như là một tập tin văn bản hoặc gửi tới máy in. Tùy chọn hiển thị màn hình lớn là rất dễ đọc. Có được sự quan tâm vốn cho kế hoạch trả góp, nguyên tắc của ba, vốn tiền, và nó thậm chí còn...

Alternate Calculator

Alternate Calculator 3.210 Cập nhật

        Máy tính thay thế là một chương trình đơn giản để tính toán. Nó chứa một trình soạn thảo tích hợp. Công cụ này chứa trình soạn thảo đơn vị tiền tệ nơi bạn có thể xác định đơn vị tiền tệ riêng được sử dụng trong các phép tính của mình. Nó cũng bao...

CurveExpert cơ bản là một hệ thống phù hợp đường cong toàn diện cho Windows. Dữ liệu XY có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng một hộp công cụ của các mô hình tuyến tính hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính, nội suy, hoặc spline. Hơn 30 mô hình được xây...

Cần một máy tính để thực hiện các phép tính đơn giản? Windows 8.1 máy tính là một máy tính miễn phí mà thực hiện các chức năng cơ bản của một máy tính, trong khi cho ra sự rung cảm của một máy tính thực sự. Chúng tôi đã thêm nút thêm và chức năng! Windows...

Liên kết được tài trợ:

MaxCut

MaxCut 2.0

MaxCut v2 là các nhà lãnh đạo trong công nghệ tối ưu hóa đồng quản trị và sử dụng phần mềm máy tính tiên tiến để sản xuất các kế hoạch cắt tối ưu. MaxCut v2 là hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn chạy bản sao nhiều như bạn muốn và...

M-Calc

M-Calc 5.31 Cập nhật

M - Calc là một máy tính nhỏ gọn theo đuổi dễ sử dụng. Bạn có thể xóa các nút số trên cửa sổ giả sử bạn muốn thao tác với bàn phím. Vì chỉ có các cửa sổ số được hiển thị và không chiếm dung lượng, nên thuận tiện khi sử dụng M - Calc trong khi thực hiện...

SCADACore dòng Calc cung cấp cho người dùng với một đơn giản để sử dụng AGA 3 và AGA 8 khí dòng chảy tính. SCADACore dòng Calc Đối với Window được chia thành ba nhóm: Các nhóm cơ bản là các thông số dòng chảy thường thay đổi đó sẽ được duy nhất cho mỗi...

bao giờ bạn muốn có một máy tính thời gian thuận tiện hơn? Phần mềm này là câu trả lời cho tất cả các vấn đề liên quan đến thời gian của bạn. Thay vì dành thời gian quý báu với một máy tính ngày hoặc giờ máy tính, bạn chỉ đơn giản là có thể tính toán thời...

Liên kết được tài trợ:

Solar Calculator

Solar Calculator 5.0 Cập nhật

Solar Calculator là một ứng dụng tính toán nhu cầu năng lượng 24 giờ của một hộ gia đình và dựa trên tính toán số lượng Solar Panels và Pin theo yêu cầu của các hệ thống năng lượng mặt trời. Ứng dụng này có chứa các Công suất mặc định của mỗi thiết bị...

Các bảng tính sẽ tính toán các con số 15 cho số ĐTDĐ GSM IMEI. Các tính toán sử dụng các công thức Excel cơ bản. Tại sao bạn có thể cần ứng dụng này? 1) Để kiểm tra nếu có một lỗi trong số IMEI. Bằng cách tính toán các con số 15 và so sánh nó với các...