Liên kết được tài trợ:

LibreOffice

LibreOffice 6.1.1 Cập nhật

LibreOffice là một bộ sản phẩm cá nhân nguồn mở cung cấp cho bạn sáu ứng dụng phong phú cho tất cả các yêu cầu sản xuất tài liệu và xử lý dữ liệu, nhà văn, calc, ấn tượng, vẽ, toán và cơ sở. Hỗ trợ và tài liệu miễn phí. LibreOffice cũng được cấu hình với...

Liên kết được tài trợ:

Winnovative Free HTML to PDF Converter là một ứng dụng .NET sử dụng Thư viện Chuyển đổi HTML sang PDF Chuyển đổi sang .NET như là công cụ dựng hình và được viết bằng C #. Ứng dụng không yêu cầu bất kỳ cài đặt trình điều khiển máy in nào hoặc các công cụ...

Liên kết được tài trợ: