Liên kết được tài trợ:

S5

S5 1.0

S5 là một định dạng slideshow hoàn toàn dựa trên XHTML, CSS, và JavaScript. Với một tập tin, bạn có thể chạy một trình chiếu hoàn chỉnh và có một phiên bản máy in thân thiện là tốt. Các đánh dấu được sử dụng cho các slide là rất đơn giản, rất ngữ nghĩa,...

Liên kết được tài trợ:

Nhãn hiệu Đại sứ quán làm cho dịch vụ khách hàng cá nhân. Chúng tôi giúp các công ty với số lượng lớn nhu cầu dịch vụ khách hàng ưu tiên xã hội và tự động hoá các phần bên phải của trải nghiệm khách hàng để tạo ra các mối quan hệ được xây dựng trên các...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề