Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

NobPlan

NobPlan 2018.1.2

Cuối cùng bạn có thể tạo biểu đồ Gantt mà không cần gãi đầu. NobPlan tỏa sáng nhờ tính dễ sử dụng và đơn giản. Chúng tôi tập trung chú ý vào các tính năng mà phần lớn các nhà quản lý dự án thực sự sử dụng. Ngoài ra, các biểu đồ được tạo ra đều đẹp và hấp...

NobKiosk

NobKiosk 2018.0.1

Cuối cùng, bạn có thể cài đặt một kiosk Internet ở nơi công cộng trong vài phút. Điểm mạnh lớn nhất của NobKiosk là sự đơn giản và đáng tin cậy. Chúng tôi có hàng ngàn khách hàng trên khắp thế giới yêu thích sản phẩm này vì một lý do đơn giản: khả năng...

Liên kết được tài trợ:

gManipulator

gManipulator 1.0.0.3

Kết nối giải pháp Trình tạo tệp của bạn với Google và nhanh chóng trao đổi dữ liệu giữa giải pháp Trình tạo tệp của bạn với Gmail, Danh bạ Google, Lịch Google và Nhiệm vụ của Google. Trình cắm tương thích đa nền tảng và phía máy chủ này kết nối giải pháp...