Liên kết được tài trợ:

PDF2DTP

PDF2DTP Subscription

PDF2DTP (Chỉnh sửa PDF trong Adobe InDesign hay QuarkXPress) PDF2DTP (PDF to Desktop Publishing) là một dòng sản phẩm Markzware mà cho phép bạn chuyển đổi các file PDF của bạn vào một trong hai Adobe InDesign hay QuarkXPress văn bản có thể chỉnh sửa....

Mellel

Mellel 3.5 Cập nhật

Mellel là một bộ vi xử lý từ dành cho Mac OS X, với trọng tâm đặc biệt về các nhà văn, học giả, viết kỹ thuật và xử lý văn bản đa ngôn ngữ. Mellel được thường xuyên cập nhật và cung cấp các tính năng tiên tiến như cross-tham khảo, bình luận, tài liệu tham...

Liên kết được tài trợ:

Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro 2.1.8 Cập nhật

Bản cập nhật lớn này bổ sung thêm các tính năng được yêu cầu và chờ đợi từ lâu như thay đổi theo dõi, công cụ vẽ và hình mờ. Đọc các ghi chú phát hành cho tất cả các chi tiết về bản phát hành chính này. Công cụ của chúng tôi là đúng bất cứ nơi nào bạn...

Planograms

Planograms 1.5.2

Planograms cho Mac là một ứng dụng cho phép bạn dễ dàng tạo ra planograms tìm kiếm chuyên nghiệp của mình. Nó đã được phát triển đặc biệt cho nền tảng Mac để đưa người dùng Mac OS sự có thể trải nghiệm giao diện người dùng tốt nhất. Giao diện Planograms...

Liên kết được tài trợ: