Liên kết được tài trợ:

NobKiosk

NobKiosk 2018.0.1

Cuối cùng, bạn có thể cài đặt một kiosk Internet ở nơi công cộng trong vài phút. Điểm mạnh lớn nhất của NobKiosk là sự đơn giản và đáng tin cậy. Chúng tôi có hàng ngàn khách hàng trên khắp thế giới yêu thích sản phẩm này vì một lý do đơn giản: khả năng...

gManipulator

gManipulator 1.0.0.3

Kết nối giải pháp Trình tạo tệp của bạn với Google và nhanh chóng trao đổi dữ liệu giữa giải pháp Trình tạo tệp của bạn với Gmail, Danh bạ Google, Lịch Google và Nhiệm vụ của Google. Trình cắm tương thích đa nền tảng và phía máy chủ này kết nối giải pháp...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Geriatric Report

Geriatric Report 2018 Cập nhật

         Báo cáo Lão khoa cung cấp đầy đủ các trường hợp lâm sàng - chức năng quản lý nhà ở cao cấp. Nó có thể xử lý một số lượng không giới hạn bệnh nhân. Báo cáo Lão khoa có thể giảm cân và cho bạn thấy cuộc sống dễ dàng như thế nào. Geriatric Report là...