Liên kết được tài trợ:

Efax-gtk

Efax-gtk 3.2.13

eFax-gtk là một giao diện mã nguồn mở (Graphical User Interface) cho các dòng lệnh phần mềm eFax fax.EFax-gtk có thể gửi và nhận fax với một modem fax. Người dùng cũng có thể xem, in ấn và quản lý các bản fax đã nhận là gì mới trong phiên bản này:. ...

HylaFax

HylaFax 5.5.6 Cập nhật

HylaFAX là một hệ thống nguồn và doanh nghiệp-lớp mở cho việc gửi và nhận fax cũng như cho việc gửi các trang alpha-số.HylaFAX được thiết kế rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nếu bạn mong đợi để gửi nhiều hơn một vài fax một ngày, sau đó HylaFAX là gói fax cho...

Fax2Send

Fax2Send 2.1-16

Fax2Send là một Fax phần mềm client / server cho Linux. Phần mềm máy chủ fax với X11 Interface, Shell API, In để Fax, Fax to Email, Email để Fax. Nó là miễn phí đối với cơ sở giáo dục.Nó được dịch bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Hungary, Ý & Rumani.Hạn...

TkVoice

TkVoice 1.5

TKVOICE là một máy điện thoại Answering (TAM) Frontend cho LINUX vgetty. TKVOICE cũng là một Answerinmg Machine (FAX) Frontend Fax cho vgetty. Nếu bạn không có một modem giọng nói bạn có thể sử dụng mgetty (chỉ hỗ trợ FAX).Sử dụng modem giọng nói của bạn...

Liên kết được tài trợ:

email2fax

email2fax 1.2

email2fax là một kịch bản bash cho phép bạn gửi fax thông qua Asterisk PBX của bạn. email2fax chấp nhận email với một PDF hoặc một tập tin đính kèm TIFF, và fax cho họ thông qua Asterisk để một số quy định trong một lĩnh vực chủ đề của email.Dưới đây là...

Mgetty + sendfax là một bộ sưu tập của các chương trình để gửi và nhận fax trong một môi trường Unix sử dụng một lớp 2,0 hoặc 2 (chúng khác nhau) faxmodem. vgetty là một phần mở rộng để mgetty, phân phối với nó, mà thực hiện cuộc gọi đến giọng xử lý cho...