Liên kết được tài trợ:

Google Chrome dev

Google Chrome dev 81.0.4040.5 Cập nhật

Google Chrome là một trình duyệt kết hợp một thiết kế tối thiểu với công nghệ tinh vi để làm cho trang web nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn. Sử dụng một hộp cho loại tất cả mọi thứ trong thanh địa chỉ và nhận được gợi ý cho cả hai tìm kiếm và các...