Liên kết được tài trợ:

Safari Cookies là quản lý cookie chỉ được xây dựng cho Mac OS X 10,5 + tích hợp trực tiếp vào Safari, cho sự gián đoạn tối thiểu để trải nghiệm duyệt web của bạn. Tự động quản lý các tập tin cookie của bạn - chỉ giữ cookie từ những trang web đang ở dấu,...

SafariTabs

SafariTabs 0.2.4

SafariTabs là một chương trình Mac miễn phí hữu ích thuộc chương trình phần mềm Internet với danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình duyệt). Thông tin thêm về SafariTabs Vì phần mềm đã được được thêm vào lựa chọn chương trình và ứng dụng của chúng tôi...

Trình duyệt S3 là một phần mềm tuyệt vời, miễn phí (gpl) dành cho máy Mac, thuộc loại phần mềm Internet với danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình duyệt). Thông tin thêm về trình duyệt S3 Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào danh mục của chúng tôi...

Liên kết được tài trợ:

Bản phát hành dịch vụ Internet Explorer 5.0 là một chương trình Mac miễn phí hữu ích, là một phần của danh mục phần mềm Internet với danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình duyệt) và đã được xuất bản bởi Microsoft. Thông tin thêm về bản phát hành dịch vụ...

Bản cập nhật Java dành cho Mac OS X 10.5 là một chương trình miễn phí tuyệt vời chỉ dành cho Mac, là một phần của danh mục Phần mềm Internet với danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình cắm) và đã được tạo bởi Apple. Thông tin thêm về Bản cập nhật Java...

Epic Browser

Epic Browser 1.9.4

Những người đang tìm kiếm một cách duyệt Internet mà không để lại dấu vết hoạt động của họ đằng sau nên xem qua Epic Browser. Điều này nhanh chóng trở thành một trong những trình duyệt web phổ biến nhất và đặc biệt phổ biến trong số những người sống ở các...

Ghost Browser

Ghost Browser 1.0.3.6

Trình duyệt ma là trình duyệt internet được thiết kế để giúp cải thiện năng suất của người dùng. Trình duyệt này nhằm mục đích tăng tốc độ quản lý các tài khoản khác nhau, với tính năng được quảng cáo chính của nó là khả năng đăng nhập vào nhiều phiên bản...

Liên kết được tài trợ:

Trình gỡ lỗi xã hội cho Facebook là một chương trình đa nền tảng miễn phí, tuyệt vời (cũng có sẵn cho Windows), là một phần của danh mục phần mềm Internet với danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình cắm) và được tạo bởi Matt Kruse. Thông tin thêm về...

SafariSpeed ​​ là một phần mềm dùng thử, tiện dụng chỉ có sẵn cho Mac, thuộc loại phần mềm Internet có danh mục phụ Web (cụ thể hơn là Trình cắm). Thông tin thêm về SafariSpeed ​​ Phần mềm này có sẵn cho người dùng với hệ điều hành Mac OS X và các phiên...