Liên kết được tài trợ:

MindManager

MindManager 2012 10.0.445 Cập nhật

MindManager 15.2 dành cho Windows là công cụ năng suất trực quan cho phép bạn tổ chức, quản lý và truyền đạt ý tưởng và thông tin để giải quyết vấn đề, thúc đẩy sự đổi mới và thực hiện tiến bộ nhất quán đối với mục tiêu của bạn. Tạo bản đồ tư duy bắt đầu...

Tạo flowcharts dễ dàng với phần mềm Windows miễn phí này. Cho dù bạn đang lập bản đồ các ý tưởng, đặt ra cấu trúc của tổ chức của bạn hoặc tạo biểu đồ UML, ClickCharts là chương trình thân thiện với người sử dụng để giúp bạn có được. Đơn giản hóa các quy...

Liên kết được tài trợ:

Clickcharts Pro

Clickcharts Pro 3.01 Cập nhật

Tạo sơ đồ khối dễ dàng với phần mềm Windows này. ClickCharts là một chương trình thân thiện với người sử dụng để giúp bạn có được những ý tưởng, lập cấu trúc tổ chức của bạn, tạo ra các sơ đồ UML hoặc sơ đồ venn hoặc tạo ra các bản đồ tư duy. Đơn giản hóa...

Tạo flowcharts dễ dàng với phần mềm Windows miễn phí này. Cho dù bạn đang lập bản đồ các ý tưởng, đặt ra cấu trúc của tổ chức của bạn hoặc tạo biểu đồ UML, ClickCharts là chương trình thân thiện với người sử dụng để giúp bạn có được. Đơn giản hóa các quy...

Swift Pros And Cons Helper

Swift Pros And Cons Helper 3.0 Cập nhật

Phần mềm này sẽ giúp bạn quyết định giữa hai lựa chọn, bằng cách liệt kê các ưu và khuyết điểm, và xếp hạng tầm quan trọng của mỗi pro hoặc con. Đó là một cách thú vị để đưa ra các quyết định quan trọng. Phần mềm hiển thị "kết luận" cho bạn biết số lượng...

Liên kết được tài trợ: