Liên kết được tài trợ:

Bitnami Mahara Module

Bitnami Mahara Module 18.04.2-0 Cập nhật

Mô-đun bitnami Mahara là trình cài đặt đồ họa đa nền tảng hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng và sẽ giúp bạn dễ dàng cài đặt ứng dụng dựa trên web Mahara trên đỉnh của Bitnami LAMP, WAMP hiện có hoặc MAMP Stack, mà không phải xử lý các phụ thuộc thời gian...

Bitnami Mahara Stack

Bitnami Mahara Stack 18.04.2-0 Cập nhật

Bitnami Mahara Stack là trình cài đặt đồ họa đa nền tảng và miễn phí cho phép bạn cài đặt phần mềm Mahara dễ dàng và nhanh chóng cũng như tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Nó bao gồm các phiên bản sẵn...

Bitnami Mantis Module

Bitnami Mantis Module 2.15.0-1 Cập nhật

Mô-đun Bitnami Mantis là một dự án phần mềm đa nền tảng và được phân phối tự do, một mô-đun có thể được sử dụng trên đỉnh của một ngăn Bitnami LAMP, WAMP hoặc MAMP, được thiết kế đặc biệt cho Mantis dựa trên web ứng dụng. Nó được hỗ trợ trên bất kỳ bản...

Bitnami Mantis Stack

Bitnami Mantis Stack 2.15.0-1 Cập nhật

Bitnami Mantis Stack là một dự án phần mềm miễn phí và đa nền tảng cung cấp trình cài đặt gốc để đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng Mantis và các phụ thuộc thời gian chạy trên các máy tính GNU / Linux cũng như Microsoft Hệ điều hành Windows và...

Liên kết được tài trợ:

Bitnami MediaWiki Module

Bitnami MediaWiki Module 1.31.0-0 Cập nhật

Mô-đun MediaWiki Bitnami là phần mềm được phân phối tự do và đa nền tảng, một mô-đun có thể được sử dụng trên một ngăn Bitnami LAMP, WAMP hoặc MAMP, được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng MediaWiki. Nó đơn giản hóa việc triển khai MediaWiki trên các máy...

Bitnami MediaWiki Stack

Bitnami MediaWiki Stack 1.31.0-0 Cập nhật

Bitnami MediaWiki Stack là một ngăn xếp phần mềm miễn phí và đa nền tảng từ công ty BitNami nổi tiếng, được thiết kế để đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng dựa trên web của MediaWiki và các phụ thuộc thời gian chạy của nó. Nó có thể được triển...

Bitnami MODX Module

Bitnami MODX Module 2.6.5pl-0 Cập nhật

Mô-đun bitnami MODX là một mô-đun miễn phí và dễ sử dụng có thể được sử dụng ở đầu cài đặt Bitnami LAMP và được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng dựa trên web MODX CMS, trong ngoài sản phẩm Bitnami MODX Stack. Nó được hỗ trợ trên hệ điều hành Linux,...

Bitnami MODX Stack

Bitnami MODX Stack 2.6.5pl-0 Cập nhật

Bitnami MODX Stack là một dự án phần mềm đa nền tảng và miễn phí giúp đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng MODX CMS và các phụ thuộc thời gian chạy của nó, thông qua trình cài đặt gốc, thiết bị ảo hoặc vùng chứa Docker. Ứng dụng cũng có thể được triển...

Liên kết được tài trợ:

Bitnami Moodle Module

Bitnami Moodle Module 3.5.1-0 Cập nhật

Mô-đun Bitnami Moodle là một dự án phần mềm tự do và đa nền tảng, một mô-đun có thể được sử dụng trên một ngăn xếp Bitnami LAMP, được thiết kế đặc biệt cho phần mềm Moodle. Trình cài đặt và mô-đun gốc của Bitnami tự động hóa việc thiết lập ngăn xếp ứng...

Bitnami Moodle Stack

Bitnami Moodle Stack 3.5.1-0 Cập nhật

Bitnami Moodle Stack là một ngăn xếp phần mềm được phân phối tự do giúp dễ dàng triển khai ứng dụng Moodle và các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Nó có thể được triển khai bằng cách sử dụng trình cài đặt gốc, thiết bị...