Liên kết được tài trợ:

File Backup Guy dành cho các tệp sao lưu gia tăng, đích sao lưu có thể là các tệp gốc hoặc các tệp nén zip. Nó có thể theo dõi nhiều phiên bản tập tin sao lưu. Nó chạy lặng lẽ trong nền và chỉ sử dụng một ít tài nguyên. Nó có thể tự động chạy lập kế hoạch...

Ashampoo Backup Pro

Ashampoo Backup Pro 14.06 Cập nhật

         Ashampoo Backup Pro 12 là một giải pháp phần mềm mạnh mẽ để sao lưu và khôi phục các tệp riêng lẻ hoặc toàn bộ ổ đĩa, bao gồm cả các hệ điều hành có thể khởi động. Bản sao lưu tự động cập nhật khiến phần mềm độc hại, phần mềm độc hại hoặc lỗi...

WinDataReflector (32-bit)

WinDataReflector (32-bit) 3.3.1 Cập nhật

        WinDataReflector là một công cụ sao lưu và sao lưu tập tin nhẹ, kết hợp các thuật toán so sánh và chuyển file nhanh chóng thành một giao diện đơn giản và rõ ràng, cho phép bạn so sánh trực quan các tập tin và thư mục trước khi đồng bộ và sao lưu...

Liên kết được tài trợ:

WinDataReflector (64-bit)

WinDataReflector (64-bit) 3.3.1 Cập nhật

        WinDataReflector là một công cụ sao lưu và sao lưu tập tin nhẹ, kết hợp các thuật toán so sánh và chuyển file nhanh chóng thành một giao diện đơn giản và rõ ràng, cho phép bạn so sánh trực quan các tập tin và thư mục trước khi đồng bộ và sao lưu...

        Ferret về một cách để lấy lại tin nhắn văn bản bị mất hoặc bị xóa và địa chỉ liên lạc của bạn từ điện thoại Android của bạn? Chỉ cần nhìn không xa hơn Coolmuster SMS + Liên hệ phục hồi, đó là hoàn toàn có khả năng phục hồi tin nhắn SMS và địa chỉ...

RS Partition Recovery

RS Partition Recovery 3.0 Cập nhật

RS Partition Recovery có thể khôi phục lại thông tin từ bị hư hỏng, định dạng và phân hoạch lại đĩa cứng, ổ đĩa SSD và thẻ nhớ. thuật toán khôi phục dữ liệu phức tạp cho phép phục hồi nhiều thông tin từ khối hư hỏng nặng hơn đối thủ cạnh tranh, trong khi...

Liên kết được tài trợ:

Tạo bản sao lưu vào máy tính của bạn bè hoặc sao lưu vào máy tính trong mạng gia đình của bạn. Nó là một bản sao lưu thực sự, không chỉ là một bản sao tập tin, có nghĩa là bạn có thể phục hồi từ bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ: tìm một tập tin bạn đã xóa 1...