Liên kết được tài trợ:

UpSafe sao lưu bảo vệ tất cả các dữ liệu Google Apps của tổ chức của bạn khỏi mất mát dữ liệu đắt tiền và thậm chí tai hại. Nó cho phép người dùng của bạn để có được dữ liệu trở lại một cách chính xác nó chỉ là một vài giây. UpSafe sẽ tự động sao lưu...

Picasa Backup là một dịch vụ web miễn phí cho phép bạn sao lưu và chia sẻ với bạn bè của bạn được lưu trữ hình ảnh của bạn trên Picasa. Không cần cài đặt phần mềm. PicasaBackup.com cho phép bạn chia sẻ hình ảnh của bạn được lưu trữ trên Picasa thậm chí...

Điều gì sẽ xảy ra nếu trang web của bạn đột nhiên bị tấn công hoặc vô tình bị xóa bởi các máy chủ web của bạn? Là nó hoàn toàn sao lưu? Bao lâu sẽ được giảm cho? Bạn sẽ phải làm lại toàn bộ trang web? 60% các công ty bị mất dữ liệu của họ đóng cửa trong...