Liên kết được tài trợ:

COK Free Auto Clicker thực sự là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí chức năng mà được thiết kế để ép chuột máy tính tự động và liên tục, nó có thể bắt chước hai bên trái nhấp chuột và click chuột phải. Bạn sẽ chỉ cần thiết lập khoảng thời gian cụ thể của...

Mouse Recorder Premium

Mouse Recorder Premium 1.0.51 Cập nhật

Mouse Recorder Premium là một phần mềm miễn phí ghi macro để tự động hoá các nhiệm vụ lặp đi lặp lại cho tự động kiểm thử phần mềm, tự động hóa web hoặc giải phóng bạn khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại. Máy ghi Chuột dễ dàng như sử dụng máy ghi băng keo -...

Playstatic

Playstatic 1.8.2

Với sự trợ giúp của PlayStatic, bạn có thể ghi và chơi những tác vụ mà bạn thường làm, tiết kiệm thời gian với phần mềm. Các lệnh đã ghi có thể được sửa đổi, lưu và phát trong ứng dụng hoặc chỉ cần nhấp đúp vào tệp tác vụ đã lưu. Bạn có nhiều tùy chọn...

Liên kết được tài trợ:

        Focus Auto Typer tự động hóa quá trình gõ cho công việc nhập dữ liệu của bạn. Nó có thể được sử dụng để chuyển văn bản sang bất kỳ phần mềm của bên thứ ba như MF Notepad, OGS Notepad App, Agent, Agent8, Text Editor, bất kỳ phiên bản nào của hình...

PlanetWheelShortcuts, viết tắt là PWS, là một công cụ không thể thiếu để bạn thực hiện một lệnh, ví dụ như các phím tắt của hệ điều hành hoặc các phím tắt chương trình, theo cách nhanh nhất có thể. Nó tiết kiệm công sức của bạn trong việc ghi nhớ nhiều...

AutoClose

AutoClose 2.1

AutoClose là một phần mềm miễn phí hữu ích của Windows cung cấp cho bạn sức mạnh để chỉ định cách thức và thời điểm đóng các chương trình đang chạy trên hệ thống của bạn. Với AutoClose, bạn có thể chọn để quyết định xem bạn có muốn tắt, đăng xuất, ngủ...

Liên kết được tài trợ:

Niatask

Niatask 1.047

Tạo một Project chứa nhiều Scripts đầu vào. Sử dụng ứng dụng để ghi lại hoạt động chuột và bàn phím trong thời gian thực, sau đó tạo tệp kịch bản rồi thêm nó vào Dự án. Sau đó, bạn có thể chỉ định các phím nóng cụ thể cho mỗi tập lệnh sẽ Phát tập lệnh...