Liên kết được tài trợ:

wifiTunes

wifiTunes 0.9

wifiTunes phép bạn điều khiển iTunes thông qua Safari trên iPhone hoặc iPod touch. Nó xây dựng một cầu nối giữa iTunes và trình duyệt web của bạn, bằng cách cung cấp một máy chủ web nhúng. Do đó làm cho nó có thể để điều khiển iTunes với hầu như bất kỳ...

Bạn điều khiển: Tunes là một tiện ích miễn phí cho phép bạn hoàn toàn kiểm soát iTunes từ thanh menu của máy Mac OS X. Bạn không cần phải dừng lại bất cứ điều gì nó là bạn có thể làm được, chuyển sang iTunes, chăm sóc kinh doanh và sau đó quay trở lại ứng...