Liên kết được tài trợ:

Tạo một máy nghe nhạc video miễn phí cho trang web của bạn. Spruto cho phép bạn xây dựng và tùy chỉnh một máy nghe nhạc video đẹp trong vài phút. Nó hỗ trợ Flash và HTML5 để video của bạn sẽ chơi trên bất kỳ thiết bị. Pre-tích hợp với các mạng quảng cáo...