Liên kết được tài trợ:

Sonar X1

Sonar X1 18.0.2.8

SONAR X1 Producer có mọi thứ cần thiết để cung cấp, bản ghi âm vô tuyến sẵn sàng đánh bóng được dự kiến ​​trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay - tất cả trong một hộp. Bao gồm tất cả các công cụ tạo âm nhạc cạnh cắt SONAR của cộng với một bộ sưu tập...

Viena

Viena 0.940

Viena là một trình soạn thảo đơn giản SoundFont. Viena có thể được sử dụng trên bất kỳ máy tính MS Windows độc lập của card âm thanh cài đặt. Bạn có thể tạo một font âm thanh mới hoặc chỉnh sửa một chữ âm đang tồn tại. Bạn cũng có thể lưu lại cấu hình. Số...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: