Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Beatlab

Beatlab 1.0

Tạo nhịp đập Beats được sáng tác trên lưới trong tạo phần của beatlab. Mỗi hàng trên lưới điện tương ứng với một âm thanh khác nhau. Mỗi cột trên lưới điện tương ứng với một điểm khác nhau trong thời gian. Nhấp chuột vào một hình vuông sẽ sáng nó lên....