Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

LMMS

LMMS 1.1.3

LMMS là chương trình thay thế đa nền tảng miễn phí cho chương trình thương mại như FL Studio, cho phép bạn tạo nhạc bằng máy tính của mình. Điều này bao gồm việc tạo ra các giai điệu và nhịp đập, tổng hợp và pha trộn âm thanh, và sắp xếp các mẫu. LMMS...

Liên kết được tài trợ: