Liên kết được tài trợ:

Modul8

Modul8 3.0.3910 Cập nhật

Modul8 là một ứng dụng MacOS X mang tính cách mạng được thiết kế để pha trộn và tổng hợp video thời gian thực. Nó đã được thiết kế cho VJ và biểu diễn trực tiếp. Được tạo bởi các VJ chuyên nghiệp và phát triển bởi các chuyên gia hình ảnh thời gian thực,...

Liên kết được tài trợ:

OSCulator

OSCulator 3.2.2 Cập nhật

OSCulator là một phần mềm có thể được sử dụng với nhiều phần cứng và phần mềm khác nhau. Ví dụ, với OSCulator, Nintendo Wiimote của bạn có thể nói chuyện với các trình tự MIDI chính hoặc bộ giả lập giao diện điều khiển yêu thích của bạn hoặc thậm chí là...

Airfoil

Airfoil 5.8.2 Cập nhật

Gửi bất kỳ âm thanh nào đến các đơn vị AirPort Express, Apple TV và thậm chí cả các máy Mac và PC khác, tất cả đều được đồng bộ hóa! Đó là âm thanh của bạn ở khắp mọi nơi. Với Airfoil bạn có thể lấy âm thanh từ bất kỳ ứng dụng nào và gửi đến các đơn vị...

Liên kết được tài trợ: