Liên kết được tài trợ:

MP3 Gain 4

MP3 Gain 4 4.0.0

Bạn có thường gặp vấn đề điều chỉnh âm lượng âm thanh? Có thể ứng dụng này trợ giúp.MP3 Gain là một công cụ đơn giản được thiết kế đặc biệt để điều chỉnh và chuẩn hóa âm lượng của tệp âm thanh (mp3, wma). Nó tự động bình thường hóa âm lượng của các tệp âm...

Liên kết được tài trợ:

Xx

Xx 5.5

Xx là một trình sắp xếp chuỗi MIDI và môi trường sáng tác được xây dựng để hoạt động cùng với MetaSynth. Một trong những tính năng độc đáo hơn của Xx là khả năng chuyển đổi bất kỳ hình ảnh (tệp PICT) nào thành dữ liệu MIDI, cho phép bạn "vẽ bằng âm...

Liên kết được tài trợ: