Liên kết được tài trợ:

MP3 Converter

MP3 Converter 9.2.1 Cập nhật

MP3 Converter là công cụ chuyển đổi dễ sử dụng sang mp3, chuyển đổi mọi định dạng Video và Audio thành MP3, WMA. MP3 Converter cũng có thể được sử dụng làm phần mềm tạo nhạc chuông để tách và cắt các tệp mp3. Chế độ chuyển đổi hàng loạt cũng được hỗ trợ....

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Switch Plus

Switch Plus 6.37 Cập nhật

        Chuyển đổi wma sang mp3 với Chuyển đổi định dạng tập tin âm thanh chuyển đổi cho Windows. Nó có thể chuyển đổi định dạng mp3, wav hoặc wma và nhiều hơn nữa sang định dạng bạn chọn. Switch Converter rất dễ sử dụng. Chỉ cần thêm các tệp bạn muốn...