Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Senuti

Senuti 1.3.3

uti là một ứng dụng Mac OS X đơn giản để chuyển bài hát từ iPod của bạn trở lại vào máy tính của bạn. Có rất nhiều lý do tốt mà ai đó sẽ phải chuyển nhạc từ iPod của mình trở lại vào máy tính của mình. Có nhiều cách tốt để làm điều đó, quá. Senuti là lựa...

iRip

iRip 2.1.7

Chuyển bài hát từ iPod hoặc iPhone của bạn với máy Mac hoặc máy PC của bạn. Và giờ đây, video, podcast, nhạc chuông, sách, và hình ảnh, quá. Chuyển tất cả mọi thứ. Chuyển nhạc, và mọi thứ khác, từ iPod hoặc iPhone của bạn với máy Mac hoặc máy PC của bạn....