Liên kết được tài trợ:

Smart Converter

Smart Converter 2.4 Cập nhật

Smart Converter cung cấp một nhanh hơn, chuyển đổi chất lượng cao hơn so với hầu hết các bộ chuyển đổi hiện tại: Đơn giản để sử dụng - kéo, thả và nhấn convert -. Thông minh Chuyển đổi vẻ sau phần còn lại Hỗ trợ 100 của các định dạng phương tiện...

Liên kết được tài trợ:

BarbaBatch

BarbaBatch 5.0 Cập nhật

Từ Finder bạn kéo các tập tin và thư mục (nhiều định dạng tập tin là không có vấn đề) vào cửa sổ nhập BarbaBatch. Sau đó, bạn chọn một hoặc nhiều thiết lập chuyển đổi được xác định trước, hoặc bạn tạo ra các thiết lập mới cho một chuyển đổi. Bạn chọn thư...

Liên kết được tài trợ: