Liên kết được tài trợ:

MultiMode

MultiMode 6.8 Cập nhật

đa là một ứng dụng cho phép Macintosh của bạn để giải mã các chế độ khác nhau của giao tiếp phi thoại thường nghe trên sóng ngắn. Bạn cũng có thể truyền tải nhiều trong các chế độ, là tốt. Trong quá khứ, phần cứng chuyên dụng, thường chi phí hàng trăm...

Bản cập nhật này cung cấp một số bản sửa lỗi quan trọng và cải tiến sản phẩm. là gì mới trong phiên bản này: Cung cấp một số cải tiến và tính năng mới. Chúng bao gồm: cập nhật thiết kế giao diện người dùng với sự hỗ trợ cho HiDPI hiển thị; lựa chọn...