Liên kết được tài trợ:

AstroGrav

AstroGrav 4.1.1 Cập nhật

         AstroGrav là một mô phỏng hệ thống năng lượng mặt trời chính xác cao, đầy đủ tính năng tính toán các tương tác hấp dẫn giữa tất cả các thiên thể, sao cho chuyển động của các tiểu hành tinh và sao chổi được mô phỏng chính xác hơn nhiều so với các...