Liên kết được tài trợ:

AstroGrav

AstroGrav 3.5.1 Cập nhật

AstroGrav là mô phỏng hệ thống năng lượng mặt trời có độ chính xác cao đầy đủ tính năng, tính toán các tương tác hấp dẫn giữa tất cả các thiên thể, sao cho các chuyển động của tiểu hành tinh và sao chổi được mô phỏng chính xác hơn nhiều so với các ứng...