Liên kết được tài trợ:

Gambas

Gambas 2.24.0

Gambas là một mã nguồn mở và miễn phí môi trường phát triển dựa trên một thông dịch Basic với phần mở rộng đối tượng, chẳng hạn như Visual Basic.Gambas bao gồm các chương trình sau đây: một trình biên dịch, phiên dịch, một Archiver, một thành phần giao...

LindyFrame là một phần mềm đồ họa mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và được thiết kế để hoạt động như một khung ứng dụng máy tính để bàn mà loại bỏ sự phát triển thời gian cần thiết để tạo ra các công cụ phần mềm.LindyFrame tính năng khả năng...

wxWidgets

wxWidgets 3.0.0

wxWidgets là một mã nguồn mở và nền tảng C ++ phần mềm thư viện GUI cung cấp các lớp học cho tất cả các điều khiển giao diện phổ biến, cũng như một tập hợp toàn diện của các lớp helper cho các nhiệm vụ ứng dụng phổ biến nhất, từ màn hình hiển thị HTML và...

UMLet

UMLet 12.2

UMLet là một công cụ Java mã nguồn mở để vẽ nhanh sơ đồ UML với một cửa sổ pop-up miễn phí, nhẹ giao diện người dùng.UMLet cho phép bạn vẽ sơ đồ phác thảo, cũng như xuất khẩu sơ đồ để EPS, PDF, JPG, SVG và SYS. Nó nhanh và tính năng sơ đồ trình tự dựa...

Liên kết được tài trợ:

DiffJ

DiffJ 1.3.0

DiffJ là một ứng dụng dòng lệnh so sánh các tập tin Java dựa trên nội dung, không khoảng trắng, bình luận, hoặc sắp xếp lại các loại hình, phương pháp, hoặc các lĩnh vực. Đầu ra của nó là dựa trên các chương trình khác Unix, và nó cũng có một "ngắn gọn"...

fassembler là một hệ thống xây dựng cho opencore.Đây có thể là mục đích chung xây dựng phần mềm một la GNU Make, Buildit, et al. Nhưng nó được phát triển đặc biệt cho việc xây dựng và triển khai ứng nhu cầu của các phần mềm chạy CoActivate.org. Làm thế...

JarSplice

JarSplice 0.40

JarSplice là một tiện ích được viết bằng Java giúp bạn kết nối các file jar vào một cái lọ thực thi duy nhất.JarSplice do đó xử lý các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực thi Java để một nền tảng nhất định.JarSplice là một công cụ đa nền tảng, có...

remake

remake 3.82-0.9

remake là một phiên bản hiện đại của GNU làm cho tiện ích mà thêm hiệu cải thiện báo cáo lỗi, khả năng để theo dõi thực hiện một cách dễ hiểu, và một trình gỡ lỗi.Các gỡ lỗi cho phép bạn thiết lập các điểm ngắt vào các mục tiêu, chương trình và thiết lập...

Liên kết được tài trợ:

ELFIO

ELFIO 2.2

ELFIO là một thư viện mã nguồn mở viết bằng C ++ có thể được sử dụng để tạo ra và đọc các tập tin có định dạng nhị phân ELF.ELFIO là một thư viện độc lập nền tảng sử dụng tiêu chuẩn ANSI C ++ công trình xây dựng, và đó là duy nhất và không đáng tin cậy...

JD-GUI

JD-GUI 0.3.5

JD-GUI là một ứng dụng đồ họa miễn phí được viết bằng C ++ và được thiết kế để hoạt động như một decompiler Java nhanh chóng làm giảm thời gian và chi phí năng lượng cho các dự án.JD-GUI cho phép hỗ trợ kéo và thả, hiển thị màu sắc mã hóa mã nguồn Java,...