Liên kết được tài trợ:

Snort :: Rule là một phần mở rộng Perl cho động xây dựng quy tắc snort.SYNOPSIS  sử dụng Snort :: Rule;  $ Rule = Snort :: Rule-> mới (        -action => 'cảnh báo',        -proto => 'tcp',        -src => 'bất kỳ',        -sport =>...

Font::FNT

Font::FNT 0.02

Font :: FNT cho phép bạn tải, thao tác và lưu phông chữ Windows raster.SYNOPSIS  sử dụng Font :: FNT ();  $ tôi FNT = Font :: FNT-> load ('test.fnt');  $ Fnt-> save_yaml ('test.yml');  # SciTE test.yml  $ FNT = Font :: FNT-> load_yaml...

Liên kết được tài trợ:

LaTeX :: BibTeX là một mô-đun Perl phục vụ chủ yếu như là một giới thiệu cấp cao cho LaTeX :: thư viện BibTeX, cho cả hai mục đích mã và tài liệu & nbsp;. Các mã nạp hai mô-đun cơ bản để xử lý các file BibTeX (LaTeX :: BibTeX :: File và LaTeX :: BibTeX ::...