Liên kết được tài trợ:

Joone

Joone 2.0.0RC1

dự án Joone là một khuôn khổ toàn miễn phí Neural Network để tạo, huấn luyện và kiểm tra các mạng thần kinh nhân tạo. Mục đích là để tạo ra một môi trường mạnh mẽ cho cả người dùng nhiệt tình và chuyên nghiệp, dựa trên công nghệ Java mới nhất.Joone được...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Player

Player 2.1.1

Player là một phần mềm máy chủ mạng để điều khiển robot. Chạy trên robot của bạn, Player cung cấp một giao diện sạch và đơn giản để cảm biến của robot và thiết bị truyền động qua mạng IP. Cuộc đàm phán chương trình khách hàng của bạn để cầu thủ trên một...

dysii

dysii 1.4.0

dysii là một thư viện C ++ cung cấp một bộ sưu tập các lớp học hữu ích cho các ứng dụng máy tính học tập.Các tính năng được thêm vào thư viện khi cần thiết, để nó thiếu một số tính đầy đủ. Bao gồm những gì, tuy nhiên, cũng là tài liệu và thử nghiệm, và có...