Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SpyBot Search & Destroy là ứng dụng mạnh mẽ nhắm mục tiêu và loại bỏ các loại chương trình độc hại như phần mềm độc hại khỏi máy tính của bạn. Bảo vệ máy tính của bạn SpyBot khá đơn giản trong những gì nó cung cấp: bảo vệ chống lại phần mềm gián điệp ,...

SpywareBlaster có cách tiếp cận phòng ngừa là cách tốt nhất để đối phó với các cuộc tấn công phần mềm gián điệp và trong chính, nó hoàn thành mục đích này. Quan trọng nhất, chương trình này hoàn toàn miễn phí, đơn giản để thiết lập và thẳng về phía...

Liên kết được tài trợ:

EmC (Kiểm soát email) là công cụ chống spam cho phép bạn giảm số lượng thư rác đến trong hộp thư đến của mình. Chương trình làm việc với sự kết hợp của các bộ lọc, có thể được tùy chỉnh bởi người dùng và kiểm tra thư trong khi nó vẫn còn trên máy chủ ISP...