Liên kết được tài trợ:

Free GIF Joiner là một công cụ tiện dụng để tham gia các tập tin gif hoạt hình. Cung cấp khung tệp gif bằng cách xem trước khung, sử dụng mọi khung từ ảnh gốc để tạo tệp gif đầu ra, với tốc độ nhanh và không giảm chất lượng. Phần mềm này cũng hỗ trợ tham...

Liên kết được tài trợ:

Cartoon Animator

Cartoon Animator 4.11.1123.1

Cartoon Animator 4 (trước đây gọi là CrazyTalk Animator) là một phần mềm hoạt hình 2D được thiết kế cho cả khả năng nhập cảnh và năng suất. Bạn có thể biến hình ảnh thành nhân vật hoạt hình, điều khiển nhân vật bằng biểu cảm của mình, tạo hoạt hình đồng...

Liên kết được tài trợ:

Express Animate Free

Express Animate Free 5.01 Cập nhật

        Tạo hoạt ảnh chuyển động và thêm hoạt ảnh cho video của bạn bằng Express Animate. Express Animate là phần mềm hoạt hình miễn phí cung cấp cho bạn khả năng tạo hiệu ứng hình dạng, văn bản và hình ảnh được nhập. Thể hiện các tính năng Animate: Thêm...