Liên kết được tài trợ:

         isimSoftware Phần mềm lập lịch biểu chuông Nhận một cách dễ dàng để quản lý chuông của trường học của bạn. Bạn có thể tạo môi trường dễ dàng. Bạn có thể chèn danh sách nhạc tự, âm thanh chuông tự, vv Đề nghị cho những người muốn thực hiện một...

YATS32 sẽ loại bỏ sự cố của bạn với thời gian trôi đi và thời gian hệ thống không chính xác. Không bao giờ một lần nữa bạn sẽ cần phải điều chỉnh đồng hồ của máy tính theo cách thủ công. Ứng dụng cho phép bạn đặt đồng hồ hệ thống của bạn một cách đáng tin...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

yTimer

yTimer 1.0.46

yTimer cho phép bạn thiết lập một số bộ đếm thời gian đếm ngược, với cảnh báo âm thanh và cửa sổ bật lên khi đếm ngược đến 0. Bộ hẹn giờ được chỉ định theo ngày / giờ / phút / giây và nếu bạn đóng chương trình với bộ hẹn giờ hoạt động, bộ hẹn giờ sẽ tự...