Liên kết được tài trợ:

Timings

Timings 3.2.7 Cập nhật

        TimeLog 4 là giải pháp hẹn giờ tích hợp iCal độc đáo với giao diện rất giống với iTunes. Tất cả dữ liệu đã ghi được lưu trữ trong lịch iCal và có thể được đồng bộ hóa với iSync và .mac. Có sẵn bằng tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: