gccc

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
gccc
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.15
Ngày tải lên: 3 Jan 15
Nhà phát triển: Alex Marchard
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 14
Kích thước: 1185 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

thay thế chat client cho gay.com chat.
Cải tiến bao gồm hệ thống toàn diện ngăn chặn các chương trình / quảng cáo, làm nổi bật màu sắc của cuộc hội thoại chat, cơ sở dữ liệu người dùng tích hợp, ghi âm ghi nhận chat, người dùng cá nhân mà không tham gia phòng, âm thanh thông báo, tự động trả lời khi đi, các kênh yêu thích và nhiều hơn nữa

Yêu cầu .

Java 1.4.2 hoặc cao hơn

Phần mềm tương tự

BPFTP Mac
BPFTP Mac

3 Jan 15

SunFlower
SunFlower

13 Dec 14

BuddyTracker
BuddyTracker

3 Jan 15

Ý kiến ​​để gccc

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!