SQLEditor

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
SQLEditor
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.3.12 Cập nhật
Ngày tải lên: 13 Aug 18
Nhà phát triển: The MalcolmHardie Company
Giấy phép: Shareware
Giá: 79.00 $
Phổ biến: 43
Kích thước: 57706 Kb

Rating: 2.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

SQLEditor là một công cụ cho phép bạn tạo các cơ sở dữ liệu SQL bằng đồ họa. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa cấu trúc bảng. Bạn có thể nhập và xuất các thiết kế vào một cơ sở dữ liệu tương thích JDBC, các tệp văn bản hoặc lưu các thiết kế dưới dạng các hình ảnh pdf cho web hoặc để in. Xem cơ sở dữ liệu của bạn thay vì chỉ đọc về chúng.

Giới hạn :

30 ngày sử dụng

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển The MalcolmHardie Company

HTMLValidator
HTMLValidator

12 Dec 14

Ý kiến ​​để SQLEditor

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!