Tansee iPhone/iPad/iPod Photo/Camera Transfer

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Tansee iPhone/iPad/iPod Photo/Camera Transfer
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.4.0.0 Cập nhật
Ngày tải lên: 6 Feb 16
Nhà phát triển: Tansee
Giấy phép: Shareware
Giá: 29.95 $
Phổ biến: 28
Kích thước: 6874 Kb

Rating: 1.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Nội dung có thể được chuyển giao trong iPhone / iPad / iPod: hình ảnh thư viện; camera roll (ảnh và video chụp bằng camera iPhone); dòng ảnh (iCloud ảnh).

Yêu cầu :

iTunes

Hạn chế :

chức năng TNHH

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Tansee

Ý kiến ​​để Tansee iPhone/iPad/iPod Photo/Camera Transfer

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!