MobiKin Assistant for iOS Free

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
MobiKin Assistant for iOS Free
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0.15 Cập nhật
Ngày tải lên: 4 Dec 15
Nhà phát triển: MobiKin
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 28
Kích thước: 11352 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

This iOS Assistant freeware is the World's 1st solution to make you get rid of the sync of iTunes. It can directly move files from your iPhone, iPad or iPod to the desktop computer without losing. And it will never erase anything on your device during the whole data transferring process.

What is new in this release:

bug fixes

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển MobiKin

Ý kiến ​​để MobiKin Assistant for iOS Free

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!