CornerstoneCALC

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
CornerstoneCALC
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 9.0
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: Cornerstone Designs
Giấy phép: Shareware
Giá: 10.00 $
Phổ biến: 3
Kích thước: 91242 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

 • Máy tính Với bộ nhớ - Máy tính có thể in Tape
 • Tính toán Area / Hiển thị Inches, Feet Và metric
 • Khu Square - Circles - Nhẫn - Triangle - hình thang
 • Khối lượng / Cubes - Xi lanh - Spheres - Cones - hình cụt của một hình nón
 • Tables Chuyển đổi - Inches để Metric - Metric tiếng Anh - Nhiệt độ - Điểm và pica
 • Đo - Chất lỏng / Đo khô / Trọng lượng / Apothecary - Chất lỏng
 • Ellipse / Area / Ellipsoid / Torus / Pyramid / hình cụt Pyramid
 • Gỗ / Ban Feet / Logs / dây / Angle of Sides / đa diện
 • Convertor / Fractions để thập phân / Millimet để thập phân / Roman Chữ số / chữ nhật -hình / Tap and Drill Bit Sizes
 • Điện / Volts / Ampe / Watts / Resistance / Motor rpm của
 • đương lượng / tốc / Velocity / Áp lực / điện / Công suất động cơ
 • Thực hành Toán - Thêm - Trừ - Times - Divide - Đúng trả lời Reveal Hình ảnh

là gì mới trong phiên bản này:

Kích thước forMaking một Oval

Hạn chế :

Mở 10 lần

Ảnh chụp màn hình

cornerstonecalc_1_19807.jpg

Phần mềm tương tự

CalcWorks
CalcWorks

18 Jun 18

Calculus
Calculus

4 Jan 15

FormulaCalculator
FormulaCalculator

12 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển Cornerstone Designs

Invoice Biz
Invoice Biz

15 Apr 15

RepairShop
RepairShop

16 Apr 15

Graph Paper
Graph Paper

4 Jan 15

Ý kiến ​​để CornerstoneCALC

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!