Sparkhive

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Sparkhive
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Sparkhive
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 5

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Sparkhive tia lửa ý tưởng và lưu trữ chúng. Sparkhive là một cách mới để lưu trữ những suy nghĩ của bạn, nghiên cứu của bạn, và các dấu trang của bạn. Sparkhive sẽ giúp dựng những ý kiến ​​của bạn và giữ chúng vĩnh viễn truy cập, từ bất cứ nơi nào. Một Sparkhive là một tập hợp các ghi chú, sắp xếp theo thứ bậc để tạo ra một tài liệu có ý nghĩa.

Phần mềm tương tự

BlinkTo
BlinkTo

15 Dec 14

Bookie
Bookie

15 Dec 14

Mr. Picasso Head
Mr. Picasso Head

15 Dec 14

SiteBar
SiteBar

15 Dec 14

Ý kiến ​​để Sparkhive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!