WorldWatchr

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
WorldWatchr
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Piet Jonas
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 17

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

WorldWatchr làm cho nó dễ dàng để theo dõi hình ảnh Web được cập nhật liên tục (như hình ảnh camera web). Bây giờ bạn có thể giữ liên lạc với gia đình của bạn, nơi nổi tiếng của thế giới, các điều kiện giao thông hiện tại và nhiều hơn nữa bằng cách xem webcam web yêu thích của bạn trên iPhone của bạn. Nó có thể chuyển qua tất cả các máy ảnh của bạn và cập nhật những hình ảnh kỳ.

Phần mềm tương tự

Mad Fighters
Mad Fighters

15 Dec 14

MarbleJumper
MarbleJumper

15 Dec 14

Mancala
Mancala

14 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển Piet Jonas

Sunrise & Sunset
Sunrise & Sunset

14 Dec 14

SpeedyMarks
SpeedyMarks

15 Dec 14

Compass for iPhone
Compass for iPhone

14 Dec 14

Ý kiến ​​để WorldWatchr

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!