PULPceiver iTV

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
PULPceiver iTV
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.2.3
Ngày tải lên: 23 Sep 15
Nhà phát triển: Pulpsoft
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 700
Kích thước: 236 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

PULPceiver iTV cho phép tiếp nhận dễ dàng của các tuyến-TV-đài truyền hình đa dạng trải nghiệm sự đa dạng của phát thanh truyền hình trực tuyến trên toàn thế giới với PULPceiver iTV (một danh sách dài những tuyến kênh đã được cài đặt sẵn tại PULPceiver iTV). . Stream hỗ trợ các định dạng là Microsoft-Windows Media, Apple QuickTime, Real Video und

Yêu cầu :

Windows XP / Vista

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Pulpsoft

PULPcorder
PULPcorder

23 Sep 15

Ý kiến ​​để PULPceiver iTV

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!