Weka (32 bit)

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Weka (32 bit)
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.6.9
Ngày tải lên: 26 Jan 15
Nhà phát triển: Weka Team
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 9032
Kích thước: 22139 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 20)

Liên kết được tài trợ:

Weka là một tập hợp các thuật toán máy học để giải quyết vấn đề khai thác dữ liệu thực tế. Nó được viết bằng Java và chạy trên hầu hết các nền tảng. . Các thuật toán hoặc có thể được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu hoặc gọi từ mã Java của riêng bạn

Yêu cầu :

Java

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Weka Team

Weka (64 bit)
Weka (64 bit)

26 Jan 15

Ý kiến ​​để Weka (32 bit)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!