Vocalizer Pro

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Vocalizer Pro
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.3
Ngày tải lên: 10 Apr 15
Nhà phát triển: Sonivox
Giấy phép: Shareware
Giá: 199.99 $
Phổ biến: 193
Kích thước: 283178 Kb

Rating: 5.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Thực hiện, Quy trình, Play, TạoPhần nhạc cụ, xử lý một phần, Vocalizer Pro là công cụ mở rộng công cụ cuối cùng. Cung cấp khả năng cách âm, điêu khắc vô tận, Vocalizer Pro đã sẵn sàng để hài hòa, sửa đổi, củng cố, tăng cường và tái tổng hợp bất kỳ công cụ - hoặc bất kỳ âm thanh - theo những cách bạn không bao giờ nghĩ có thể. Hai hàng MIDI-mappable miếng cung cấp kiểm soát hiệu suất không thể tin được. Hàng trên cùng lưu ảnh chụp nhanh của các thiết lập tham số, trong khi hàng dưới cùng cửa hàng âm đa-lưu ý cho diễn cảm tương tác thời gian thực.
Bất cứ điều gì GoesVocalizer Pro là một MIDI kiểm soát xử lý hiệu ứng hoàn toàn độc đáo mà có thể chuyển đổi bất kỳ âm thanh theo dõi, bất kỳ nguồn âm thanh, hoặc các đầu ra từ bất kỳ VI trong chủ DAW của bạn thành một không ngờ tươi tốt, âm nhạc, nhạc cụ biểu diễn. Nó không giống như bất cứ điều gì bạn đã từng nghe nói. Nhưng một khi bạn vẫn nghe thấy nó, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn sống mà không có nó. Vocalizer Pro giới thiệu formant chuyển dịch tiên tiến để thực sự làm cho những điều bật.
4 x 4Hãy xem Vocalizer Pro. Màn hình chính cho thấy bốn gần giống Spectral Synthesis Modules. Bốn module có thể chạy được chuyển trong, xung quanh, và thông qua nhau trong các kết hợp khác nhau để tăng khả năng thanh của bạn. Mỗi mô-đun bao gồm một phạm vi sân mục tiêu cho tái tổng hợp hiệu quả. Hãy lựa chọn từ 16 loại phổ Synthesis. Tiếp theo là sự lựa chọn của bạn trên 16 cấu hình bộ lọc với phong bì đầy đủ, cắt, cộng hưởng và kiểm soát độ bão hòa. Thêm vào đó là một đồng bộ-thể LFO với nhiều dạng sóng, sân phong bì, kiểm soát cân bằng - và bạn có thể nhìn thấy như thế nào mỗi Module có thể bơm cuộc sống mới vào âm thanh của bạn. Bây giờ bắt đầu kết hợp các module nào bạn muốn và khả năng là vô tận

Hạn chế .

15-ngày dùng thử

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Sonivox

Wobble
Wobble

10 Apr 15

Twist
Twist

10 Apr 15

Twist
Twist

10 Apr 15

Ý kiến ​​để Vocalizer Pro

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!