SunFlower

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
SunFlower
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.13
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: Preen and Prune Group
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 13
Kích thước: 1248 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

SunFlower giám sát các trang web để thay đổi. Nó giúp tiết kiệm một snapshot của trang và sau đó so sánh ảnh chụp mà để ảnh chụp nhanh trong tương lai. Bạn sẽ được thông báo khi các bức ảnh chụp khác nhau và có thể nhanh chóng kiểm tra những thay đổi

là gì mới trong phiên bản này:.

Tính năng mới

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để SunFlower

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!