SoundPad

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
SoundPad
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.10.10
Ngày tải lên: 6 Dec 15
Nhà phát triển: Menasoft
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 46137
Kích thước: 125 Kb

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 37)

Liên kết được tài trợ:

Sound Pad is a full-featured sound wave editor for Windows 95. It features full undo and redo of changes to the sound; import of AIFF, VOC, AU, RAW, and other formats; and live display of a recording wave image. It is compatible with Windows 95 Audio Compression Manager (ACM). Paste and mix effects automatically, and take advantage of ACM and format conversion. Sound Pad also allows full editing of compressed sound formats, separate editing of stereo channels, and more.

Requirements:

Windows 95

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để SoundPad

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!